Hvor digitalt moden er industrien?

Vi har undersøgt. hvor digitalt modne virksomhederne inden for industrien er. Særligt hvor moden salgsfunktionen er, og der er fortsat et stykke vej. Læs mere i rapporten nedenfor.

Digitalisering handler ikke om ny smart teknologi. Digitalisering handler om, hvordan du og din virksomhed kan bruge teknologi til at løse kundens udfordringer og derigennem skabe bedre kundeoplevelser og bedre kunderelationer. Det handler med andre ord om at optimere forretningen.

En optimeret forretning baner vej for et effektiviseret og øget salg. Det skaber vækst, og derfor skal du interessere dig for din virksomheds digitale modenhed.

Digital modenhed i industrien halter - download rapporten

Især inden for industrien har brancherne tradition for at være mere konservative, og salgsfunktionen er i mange tilfælde drevet af personlige relationer og netværk. På den baggrund har Appstract lavet en undersøgelse og spurgt cirka 100 medarbejdere og beslutningstagere inden for salg for at blive klogere på virksomhedernes digitale modenhed. Undersøgelsen er gennemført i fjerde kvartal 2020.

Telefon
Virksomhed

Ved at downloade rapporten giver du samtidig samtykke til, at vi må kontakte dig efterfølgende.

Hvad er digital modenhed?

Digital modenhed er et udtryk for, hvor god virksomheden er til at anvende digitale løsninger og værktøjer til at optimere driften af virksomheden. Undersøgelsen fokuserer på tre hovedemner, som samlet set afdækker salgsfunktionensdigitale modenhed.

Tiltræk leads

Hvor god er virksomheden til at anvende digitale løsninger til at tiltrække nye leads og skabe opmærksomhed og interesse for virksomheden og virksomhedens produkter.

Fra leads til kunder

Hvor god er virksomheden til at anvende digitale løsninger til at omdanne leads til kunder.

Øge kundeværdien

Hvor god er virksomheden til at anvende data og digitale løsninger til at skabe mersalg og fastholde kunderne.

Hvorfor digital modenhed?

Digital modenhed er et udtryk for, i hvor høj grad virksomheden udnytter digitale teknologier til at forbedre den operationelle drift og udvikle nye forretningsmodeller, der kan give virksomheden en konkurrencemæssig fordel.

Historien viser, at virksomheder, som formår at tilpasse sig hurtigt og udnytter de digitale muligheder, er de mest konkurrencedygtige og har det største vækstpotentiale. Samtidig viser historien også, at de virksomheder, der ikke formår at tilpasse sig en digital virkelighed bliver presset på eksistensen.

Hvis man ikke ønsker at sakke bagud i forhold til konkurrenterne, er det derfor vigtigt med et højt niveau af digital modenhed på tværs af hele virksomheden.

Selvom det generelle digitaliseringsniveau i Danmark er højt, udnytter virksomhederne fortsat ikke det potentiale, der ligger, til fulde. Motivationen for virksomhederne for en digital agenda bør derfor være, at det er en gevinst både på kort og lang bane.

Den digitale agenda starter med ledelsen i virksomheden. Hvis ikke man kan se værdien af at digitalisere forretningen, vil en digital transformation hurtigt strande.

For mange virksomheder, der ikke er digitalt modne, er der behov for en ny kultur, som omfavner digitalisering. Digital modenhed er altså også en ledelsesmæssig opgave, som handler mindre om teknik og mere om mennesker.